koordinácia a riadenie projektov

koordinácia a riadenie stavieb

investorská činnosť

stavbený a technický dozor

stavbyvedúci

projektová dokumentácia

inžinierska činnosť

konzultačná činnosť

poradenská činnosť